32m2

32m2

Iz majhnih prostorov se da marsikaj izvleči s premišljeno razporejeno in zasnovano oz. izbrano opremo, ki ne pomeni nujno velikega finančnega zalogaja.

Small spaces function as big with proper layout, furniture design and selection, whereas the budget does not need to be high.