CIPVLJ

CI_page

Nedavne poplave, ki so konec leta 2014 prizadele Slovenijo so botrovale k nastanku Civilne iniciative za poplavno varnost JZ dela Ljubljane. Iniciativo smo podprli z izdelavo celostne grafične podobe.

Recent floods that hit Slovenia at the end of 2014 were the lever for formation of a civil initiative for flood safety in southwestern Ljubljana. Our support came in the form of creating a visual identity for the initiative.

http://www.cipvlj.si/