Pod streho / Attic

pod_pageT

Kako živeti v najvišjem nadstropju stanovanjske hiše in biti maksimalno povezan z obdajajočo naravo, kako nizek in ozek prostor ohraniti  odprt in povezan in biti hkrati neodvisen, imeti vse.

How to live on the highest floor and have maximum connection with the surrounding nature. How to use a low and narrow space as open as possible, but at the same time be independent, having it all.