Sredi industrijske cone / Industrial-core

kg_fb

Sodelujemo pri preobrazbi skladiščnega prostora sredi industrijske cone. Nova vsebina prinaša novo energijo in ohranja surov značaj. Več o projektu…kmalu.

Our challenge is to transform a former warehouse. New content brings new energy but keeps the rough character. More about the project…coming soon.